Skip to content

Акт введення в експлуатацію свердловини

Скачать акт введення в експлуатацію свердловини txt

При передачі свердловини в експлуатацію бурове підприємство (розвідувальна експедиція) зобов’язане передати нафтогазовидобувному підприємству наступні документи: − акт про закладення свердловини; − типовий геолого-технічний наряд буріння свердловини; − акти експлуатацію початок і закінчення акт свердловини; − акт про вимір альтитуди устя обсадної колони (стола ротора); − матеріали усіх геофізичних досліджень і висновки на них; − розрахунки обсадних колон, їх міру, діаметр, товщину стінки, групу міцності сталі і інші необхідні характеристики.

Статті по темі: Оформлення введення ОЗ в експлуатацію. Зразок бланка введення шаблону) Нового зразку акту введення в експлуатацію основних засобів: Образец бланка (форма шаблона) Нового образца акта ввода в эксплуатацию основных средств: ЗАТВЕРДЖЕНО. Если оборудование требует каких-либо испытаний и проверок, то прежде чем составить данный акт все подобные процедуры должны быть.

Акт може застосовуватися для оформлення введення в експлуатацію свердловини основних засобів, свердловини мають одне і те експлуатацію призначення, однакові технічні характеристики та вартість. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо. Підкажіть, будь ласка, як вірно використовувати Акт введення в експлуатацію основних введення та Акт приймання-передачі основних засобів Справа в тому що вони подібні між собою та є певні незрозумілі моменти: 1.

Разработка и сервис буровых промывочных жидкостей. Акт введення в експлуатацію кабінету біології, хімії, кабінету фізики. Акт введення в експлуатацію ліфта ДСТУ ДСТУ Акт введення в експлуатацію малоцінних необоротних активів. Акт введення в експлуатацію обладнання.

Акт введення в експлуатацію основних засобів. Акт введення в експлуатацію основних фондів. Акт введення в експлуатацію після капітального ремонту. Акт введення в експлуатацію пожежної сигналізації. Акт введення в експлуатацію приміщення. Акт введення в експлуатацію програмно-апаратного комплексу. Акт введення в експлуатацію програмного забезпечення. Акт введ. 3. Акт може застосовуватися для оформлення введення в експлуатацію групи основних засобів, які мають одне і те саме призначення, однакові технічні характеристики та вартість.

Основні засоби, щодо яких ведеться груповий облік, вносяться до акта із зазначенням кількості. 4. Акт складається в одному примірнику комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника суб’єкта державного сектору.

Акт затверджується керівником суб’єкта державного сектору. Після оформлення акт разом з технічною документацією, що стосується основних засобів, передається до бухгалтерської служби. Работа по теме: Правила розробки родовищ нафти та газу. Глава: Передача свердловин в експлуатацію. ВУЗ: СумГУ. Швидко оформимо акт про готовність об'єкта до експлуатації. Зразок акту введення в експлуатацію і список документів для отримання. Безкоштовна консультація ☎ () Акт введення в експлуатацію основних засобів бланк коли складати акт хто складає як заповнити акт.

Статус документу: Чинний. Акт введення в експлуатацію основних засобів. Форма для перегляду. Форма для заповнення. Нормативні документи. Застосування форми Акта введення в експлуатацію основних засобів Наказ Міністерства фінансів України від № Організація бухгалтерського обліку на підприємстві П.5 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". © refback50.ru Інформаційно-консультаційна платформа. Документація при будівництві свердловин.

Будівництво свердловин складається з робіт різного виду. Основними є монтування наземного обладнання, буріння, кріплення стовбуру свердловини, випробування і передача в експлуатацію, консервацію або ліквідацію в залежності від отриманих результатів. Вказані роботи обов’язково документуються. Документи складають і оформляють різні фахівці, в чому числі геологи, бурильники, геофізики, маркшейдери.

Перелік всіх документів великий, тому вони характеризуються за групами. 1. Документи, які складаються перед бурінням свердловини: акт на видачу точки для будівн.

txt, rtf, rtf, rtf