Skip to content

Акт застосування права

Скачать акт застосування права EPUB

Акт застосування права має свої особливі акт характеризується державно-владним значенням; містить у собі індивідуальні приписання; є юридичним фактом для наступних правовідносин; видається в офіційній формі. Акт застосування права (правозастосовний акт, індивідуальний акт) - це правовий акт, що містить персоніфіковане (індивідуальне) владне приписання (веління), винесене уповноваженим на те суб'єктом у результаті рішення застосування конкретної юридичної справи.

Нормативний акт та Акт застосування права поєднують наступні спільні ознаки. Акти застосування норм права зближує з нормативно-правовими актами те, що вони мають юридичну праву, державно-владний обов'язковий характер. Акти застосування права:поняття та види. А́кт акт пра́ва (або Індивідуально-правовий акт, Правозастосовний акт, Акт акт, Акт індивідуальної дії) — це правовий акт компетентного органу або посадової застосування, виданий на підставі юридичних фактів і норм права, що визначає права, обов'язки застосування міру юридичної відповідальності конкретних осіб.

§ Акти застосування норм права.: Підсумком правозастосовчій діяльності виступають акти застосування права. Вони фіксують основні висновки, отримані на інших стадіях правозастосування. Акти застосування як державно-владні веління забезпечують чинність закону. Його перетворення в. На Студопедии вы можете прочитать про: Поняття і ознаки акта застосування норм права. Подробнее. Акти застосування норм права - найпоширеніші види правових актів. Вони входять до системи правових форм управління суспільством: організовують діяльність у різних його сферах, служать дієвим засобом охорони та захисту прав і свобод громадян (нарахування пенсіонеру пенсії; вирок суду в конкретній кримінальній справі та ін.).

Акти застосування норм права зближує з нормативно-правовими актами те, що вони мають юридичну силу, державно-владний обов'язковий характер. Работа по теме: ТДП2. Глава: 80 Акти застосування норм права. ВУЗ: НПУ. 2. Акт застосування норм права виступає як юридичний факт, який породжує дані правовідносини.

Він конкретизує загальний припис, здійснюючи казуальне правове регулювання. Існують різні критерії класифікації правозастосовчих актів. За формою зовнішнього вираження акти застосування норм права поділяються на: 1) Письмові та усні; 2) Акти-документи й акти-дії. Акти дії, у свою чергу, можуть поділені на: а) Словесні (розпорядження керівника здійснити відповідні дії).

1. Акт застосування права містить індивідуально владне розпорядження, яке забезпечено примусовою силою держави. Правозастосовний акт носить обов'язковий характер для всіх осіб, до яких він відноситься (не тільки для адресатів, а й для тих осіб або органів, які повинні його виконувати).  Якщо акт застосування права не відповідає закону, він повинен бути скасований. Акти застосування норм права правозастосовні акти індивідуальні правові акти волевиявлення рішення уповноваженого компетентного Ознаки актів застосування норм права є результатами вирішення юридичних справ і підсумками процесу застосування норм права.

Акт застосування норм права — це державно-владний індивідуально визначений акт, який видається компетентним суб'єктом у конкретній юридичній справі на підставі відповідних правових норм з метою визначення наявності або відсутності суб'єктивних прав і юридичних обов'язків конкретних суб'єктів.

Правозастосовчий акт необхідно розглядати і як акт-дію відповідного компетентного органу, і як акт-документ, в якому ця дія відображена.

txt, EPUB, EPUB, txt